Štake

Štake su specijalno dizajnirana pomagala koja omogućavaju lakše kretanje.

Kada dođe do oštećenja funkcije zgloba zbog bilo kojeg uzroka potrebno ga je poštediti izvođenja njegovih uobičajenih pokreta. Kad su u pitanju zglobovi donjih ekstremiteta vrlo je teško izbjeći njihovo korištenje.Zato je neophodno rasteretiti oštećeni zglob na način da se težina tijela prenese na štake. Time se olakšava hod, smanjuju se bolovi, a na kraju je i ubrzan proces oporavak.

Štake treba da obezbijede :sigurnost i stabilnost pri hodanju i stajanju u slučaju oduzetosti donjih
ekstremiteta, rasterećenje donjih ekstremteta, donekle i kičmenog stuba.

Dijele se na potpazušne i podlakatne, drvene i metalne .

Pri dužem nošenju potpazušnih štaka može nastati oštećenje nerava zbog pritiska u aksilarnoj jami ( n. ulnaris)

Štake daju veću stabilnost pri hodu od štapa, jer štap nema dio iznad rukohvata.


Back To Top