Štapovi

ŠTAP je pomagalo za kretanje koje služi rasterećenju slabe ili bolne noge, pomaže preraspodjelu težine, povećavajući pritom stabilnost zbog dodatne tačke oslonca.
• Oko deset procenata populacije starije od 65 godina koristi štap pri hodu. Razlikujemo više modela štapova: drveni, aluminijumski, podesivi
po visini, sklopivi, sa tri ili četiri tačke oslonca.
• Štap se nosi u ruci sa suprotne strane od strane slabosti.
• Na ovaj način moguće je prenijeti dio težine sa slabe strane na štap, a ujedno se prati i prirodni reciprocitet u hodu, pošto se unapred pokreće
suprotna ruka i noga.
• Odgovarajuća visina štapa –rastojanje od poda do
sredine ručnog zgloba

Back To Top