Invalidska kolica

Invalidska kolica su složeni mehanizmi koji su opsežno projektirani i dizajnirani. Danas su invalidska kolica tehnološki napredna i imaju mnogo komponenti koje zadovoljavaju raznolike potrebe osoba s invaliditetom. Dizajn invalidskih kolica ovisi o vitalnim potrebama i mjeri osobe (visina, težina, itd…), uključujući i dodatne zahtjeve korisnika. Svaka invalidska kolica prilagođena su za drugačiju vrstu ozljede i aktivnosti korisnika. Mjere sjedala (širina, dubina te visina naslona) usklađuju se mjerama korisnika prilikom izbora kolica. Pod aktivnosti korisnika podrazumijeva se kretanje u zatvorenom ili otvorenom prostoru, odlazak korisnika na udaljenija mjesta od svoje okoline (kolica za putovanja), bavljenje sportom, itd.
Invalidska kolica se dijele u dvije glavne kategorije: manuelna kolica, koja se pokreću se vlastitom snagom, i elektromotorna ili električna invalidska kolica, koja pokreće elektromotor.

Back To Top