Dvodjelni sistem

Osnovno obilježje ovih sistema je da se sastoje od dva dijela:

od podložnog diska, koji se postavlja na tijelo u području stome i
pripadajućih vrsta vkesa, koje se spajaju s diskom.
U vrijeme korištenja, može se ukloniti samo kesa, ali ne nužno i disk, te ste u mogućnosti da jednostavno i brzo mijenjate vrstu kese koju koristite, u zavisnosti od vaših dnevnih aktivnosti. Ovi sistemi mogu se koristiti sa zatvorenim kesama (za kolostomu) i/ili sa kesama s ispustom (za ileostomu), odnosno kesama s ispusnom slavinom (za urostomu).

Combihesive 2S
Esteem synergy
Svaki od ovih sistema je drugačiji, kako bi se u najvećoj mjeri mogli zadovoljiti vaši prioriteti i osobne potrebe.

Korištenjem dvodijelnog sistema, Možete mijenjati staru i postavavljati novu kesesu, onoliko puta koliko vam se čini potrebnim, uz istovremeno zadržavanje pdiska na mjestu primjene.

Također, to vam daje i mogućnost da provjerite stanje svoje stome, u bilo koje vrijeme tokom dana. Drugim riječima, kesu je moguće promijeniti u trenu

Back To Top